Neem een diepe adem op je mat in plaats van een pil

on

De effectieve werking van yoga als antidepressivum

Maak je niet druk. Stel je niet aan. Neem nog een pilletje. Of een drankje. Wat je wil. Alles wat je een beetje verdooft. Niet zo makkelijk in deze periode die veel van ons vraagt. Een periode waarin we de neiging hebben om te vervallen in een depressieve toestand. Geen zin meer hebben om iets te doen. Depressie is de nieuwe epidemie in onze maatschappij van tegenwoordig. Wereldwijd lijden er meer dan 300 miljoen mensen van alle leeftijden aan een van de meest voorkomende psychologische aandoeningen. Depressie is een serieuze complexe psychische gezondheidstoestand en het is echt wat meer dan een beetje verdrietig zijn. Het heeft een enorme negatieve impact op ons fysiek en psychisch welbevinden. Mensen die kampen met depressie voelen zich somber en ongelukkig, ontbreekt het aan interesse en motivatie en zien geen enkele hoop meer voor de toekomst. Als een depressie niet effectief behandeld wordt, kan het een chronische conditie worden.

Terwijl antidepressiva doorgaans massaal worden voorgeschreven gaat dit ook gepaard met een lijst vol met bijwerkingen die een gevaar vormen voor ieders gezondheid, zoals lage bloeddruk, spierkrampen, agressie, verwardheid en verminderd zicht. Ook is het bewezen dat antidepressiva weinig effect heeft op de lange termijn. Onderzoek wijst uit dat 40% van de mensen die antidepressiva gebruikt niet volledig herstellen van hun depressie. Bovendien, buiten het feit dat er geen volledige remissie bereikt wordt in meer dan de helft van de gevallen plus de negatieve bijwerkingen van deze medicatie, wordt de echte oorzaak van het probleem niet aangepakt wanneer er antidepressiva worden genomen. Het lijkt misschien te werken op de korte termijn, vanwege het onderdrukkende en verdovende effect van de medicatie. Dit zorgt ervoor dat gevoelens van ongemak, pijn en verdriet niet meer zo sterk worden ervaren. Echter biedt het geen lange termijn oplossing, omdat antidepressiva alleen maar de symptomen van de depressie aanpakt en niets doet met de onderliggende gevoelens en oorzaken.

Neem een diepe adem op je mat in plaats van een pil

 In toenemende mate komt er bewijs dat yoga en ademhalingsoefeningen bijdragen aan een goede fysieke en mentale gesteldheid. Studies wijzen uit dat yoga een depressie kan aanpakken door de stresshormoonhuishouding en de werking van de hersenen in balans te brengen. Stressreductie is belangrijk in de behandeling van depressie en dit kan effectief bewerkstelligd worden door yoga en ademhalingsoefeningen. Yoga kan worden ingezet als een diepe effectieve therapeutische tool in de preventie en behandeling van depressie.

Vijf redenen waarom je je yogamat als effectief antidepressivum kunt gebruiken

  1. Yoga is meer dan activatie

In de behandeling van depressie is ‘activatie’ – in beweging komen – een van de essentiële sleutels tot positieve verandering van de gemoedstoestand van mensen. Door het lichaam fysiek te bewegen worden er ‘gelukshormonen’ vrijgemaakt in de hersenen. De serotonine productie neemt toe, versterkt het immuunsysteem en dit maakt je minder vatbaar voor depressie. Het beoefenen van yoga is nog veel meer dan fysieke beweging. Het blijkt dat mindful bewegen met bewustzijn en aandacht een grotere positieve invloed heeft op het centrale zenuwstelsel dat zorgt voor een goede balans tussen spanning en ontspanning.

  1. Yoga stimuleert stressontlading

In behandeling van depressie ligt de nadruk op het ontladen van stress, aangezien de stressreceptoren aanzienlijk overwerkt zijn wanneer je gebukt gaat onder depressie. Het beoefenen van yoga zorgt ervoor dat de focus meer gaat liggen op ontspanning en het leren loslaten van stress en spanning in het lichaam. Door een consequente yoga beoefening op reguliere basis, in combinatie met goede ademhalingstechnieken, kunnen er dieperliggende spanningen en stress worden losgelaten op het niveau van het centrale zenuwstelsel. Ook worden er endorfines, gelukshormonen die tevens pijnstillend werken, vrijgegeven door het rekken en strekken van spieren in het lichaam. Bovendien zorgt een yoga practice voor een afname van hyperactivatie in het lijf dat resulteert in een lagere hartslag, bloeddruk en maakt de ademhaling een stuk makkelijker. De hartslag variabiliteit, een indicator van de capaciteit van het lichaam om meer flexibeler met stress om te gaan, neemt toe door het beoefenen van yoga.

  1. Yoga zorgt voor structuur en routine

Mensen die kampen met depressie vinden het vaak moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen en de juiste keuzes te maken over hun gezondheid, voeding en slaap, wat weer een negatief effect kan hebben op werk of studieprestaties. Uiteraard heeft dit dan ook weer een enorme negatieve invloed op je zelfwaarde. Een regelmatige beoefening van yoga, bij voorkeur in de vroege ochtend, geeft je iets om op te staan uit bed. Het brengt structuur terug in het dagelijks leven, een goede start van de dag en zet de toon voor de rest ervan. Naast de positieve gezondheidseffecten van zo’n routine, vraagt het ook enige toewijding en discipline om te doen. Dit kan een uitdaging zijn op zichzelf aangezien mensen die kampen met depressie de neiging hebben om dingen op te geven of ze niet af te maken. Dus het daadwerkelijk kunnen volhouden van de routine geeft je eigenwaarde een enorme boost. Het geeft een reden om te geloven in eigen kunnen.

  1. Yoga is exposure therapie

In plaats van het verdoven van gevoelens of alleen te kijken naar de symptomen van depressie zoals antidepressiva doen, biedt het beoefenen van yoga ‘full on exposure therapy’. Lichaamsbewustzijn en mentaal bewustzijn nemen toe en het creëert een verbinding met de taal van het lichaam. Het beoefenen van yoga biedt een spiegel die je laat zien wat er echt van binnen speelt en er is geen mogelijkheid om dit te vermijden. Emoties, gedachten en gevoelstoestanden komen omhoog gedurende een yoga practice. Dat wat gezien wil worden, laat zich zien daar is geen ontkomen aan. Yoga leert je om te zijn met alles wat er is en om jezelf te observeren van een afstand. Waarden van acceptatie en compassie nemen toe, hoe moeilijk dat soms ook is. Daarbij leer je het principe van loslaten, van emoties, gedachten en identificaties door de beoefening van yoga. Je bent je depressie niet. Het is een staat van zijn die komt en gaat en je bent veel meer dan dat.

  1. Yoga geeft je tools om je depressie te behandelen op de lange termijn

Depressie neemt vaak iedere hoop op de toekomst weg en legt een donkere schaduw over alles in het leven. Het blokkeert alle innerlijke levenskracht en energie. Antidepressiva kunnen dit verdoven, maar de schaduw blijft vaak bestaan. Yoga geeft een gevoel van hoop en licht aan het einde van de tunnel. Een reguliere practice zorgt voor het opbouwen van stamina, kracht en een sterke connectie met onze ‘core’. Het bewustzijn van de werking van mula bandha is uddiyana bandha onmiskenbare tool om toegang te krijgen tot prana, onze levenskracht. Op een ander niveau hebben mensen die kampen met depressie vaak de connectie verloren met zichzelf en de wereld om hen heen. Het beoefenen van yoga maakt je gevoeliger, sensitiever en bewust van een connectie met iets dat groter is dan jij. Dit brengt ons terug naar de oorsprong van yoga, die ontstaan is voor vele geloofsovertuigingen en een gegronde basis en vertrouwen geeft dat een depressie een alleen maar een schaduw kan zijn die komt en ook weer gaat.

Een diepe adem op je mat.

 

474654_10150592635271039_1811875511_o-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s